Een blogje, Koffie uurtje :-)

Geen terrasje meer, en een gezellige avond bij vrienden kan ook niet meer.

No more terrace, and a pleasant evening with friends is no longer possible.

Future trees.
Future trees. For Sale.

Ik ben een sociaal mens, en heb graag mensen om mij heen. Ik ben een knuffelaar 🙂 Ook dat mag niet meer.

I am a social person and I like to have people around me. I am a hugger 🙂 That is not allowed anymore.

Maar ik wil me niet veranderen. Dus ik blijf wie ik ben. Ik rij dagelijks de stad in om mijn boodschappen te doen. Door weer en wind 🙂 Ik ben niet gezond, heb hart problemen, zwaar c.o.p.d. (en ik rook nog),al mijn gewrichten zijn versleten,artrose reuma, huiskanker,schildklier problemen. Dag en nacht pijn. En geen corona. De zwakste schakel zeg maar in dit gezin. Mijn man kreeg het wel. Onze twee kinderen niet.

But I don't want to change. So I remain who I am. I drive into town every day to do my shopping. Due to wind and weather :-) I am not healthy, have heart problems, heavy c.o.p.d. (and I still smoke), all my joints are worn out, arthrosis, rheumatism, skin cancer, thyroid
problems. Pain day and night. And no corona. The weakest link in this family, say. My husband got it. Not our two children.

Door weer en wind rij ik met plezier naar de stad. Om mijn boodschapjes te doen. En het belangrijkste is mijn koffie uurtje op de Grote Markt. Daar ik op scootmobiel  zit heb ik altijd een zit plek. Er staan banken dat ook. Dan haal ik bakkie koffie bij Lou en rij naar de bankjes toe. Daar zitten bij droog weer altijd mensen. Ik zie er vele bekende en we praten daar gezellig. Het is belangrijk dat ik niet opgesloten zit thuis. De muren worden dan mijn vijanden. Dus ik blijf naar buiten gaan, ik blijf mijn bakkie koffie halen,of patatje. Ik blijf mensen knuffelen.

Out side,120x90cm
Out side.120×90. For Sale.
I enjoy driving to the city in all weathers. To do my errands. And the most important thing is my coffee hour on the Grote Markt. Since I am on a scooter, I always have a seat. There are banks that too. Then I get a cup of coffee at Lou's and drive to the benches. There are always
people there in dry weather. I see many familiar ones and we have a nice chat there. It is important that I am not locked up at home. The walls then become my enemies. So I keep going out, I keep getting my cup of coffee or chips. I keep hugging people.

Ik wens Jou een Liefdevolle week toe.

KrachtKnuffel van  Willeke 🙂

.I wish you a Loving week. Willeke’s strength hug 🙂