Een blogje, Koffie uurtje :-)

Geen terrasje meer, en een gezellige avond bij vrienden kan ook niet meer.

No more terrace, and a pleasant evening with friends is no longer possible.

Future trees.
Future trees. For Sale.

Ik ben een sociaal mens, en heb graag mensen om mij heen. Ik ben een knuffelaar 🙂 Ook dat mag niet meer.

I am a social person and I like to have people around me. I am a hugger 🙂 That is not allowed anymore.

Maar ik wil me niet veranderen. Dus ik blijf wie ik ben. Ik rij dagelijks de stad in om mijn boodschappen te doen. Door weer en wind 🙂 Ik ben niet gezond, heb hart problemen, zwaar c.o.p.d. (en ik rook nog),al mijn gewrichten zijn versleten,artrose reuma, huiskanker,schildklier problemen. Dag en nacht pijn. En geen corona. De zwakste schakel zeg maar in dit gezin. Mijn man kreeg het wel. Onze twee kinderen niet.

But I don't want to change. So I remain who I am. I drive into town every day to do my shopping. Due to wind and weather :-) I am not healthy, have heart problems, heavy c.o.p.d. (and I still smoke), all my joints are worn out, arthrosis, rheumatism, skin cancer, thyroid
problems. Pain day and night. And no corona. The weakest link in this family, say. My husband got it. Not our two children.

Door weer en wind rij ik met plezier naar de stad. Om mijn boodschapjes te doen. En het belangrijkste is mijn koffie uurtje op de Grote Markt. Daar ik op scootmobiel  zit heb ik altijd een zit plek. Er staan banken dat ook. Dan haal ik bakkie koffie bij Lou en rij naar de bankjes toe. Daar zitten bij droog weer altijd mensen. Ik zie er vele bekende en we praten daar gezellig. Het is belangrijk dat ik niet opgesloten zit thuis. De muren worden dan mijn vijanden. Dus ik blijf naar buiten gaan, ik blijf mijn bakkie koffie halen,of patatje. Ik blijf mensen knuffelen.

Out side,120x90cm
Out side.120×90. For Sale.
I enjoy driving to the city in all weathers. To do my errands. And the most important thing is my coffee hour on the Grote Markt. Since I am on a scooter, I always have a seat. There are banks that too. Then I get a cup of coffee at Lou's and drive to the benches. There are always
people there in dry weather. I see many familiar ones and we have a nice chat there. It is important that I am not locked up at home. The walls then become my enemies. So I keep going out, I keep getting my cup of coffee or chips. I keep hugging people.

Ik wens Jou een Liefdevolle week toe.

KrachtKnuffel van  Willeke 🙂

.I wish you a Loving week. Willeke’s strength hug 🙂

 

Auteur: Willeke

Willeke Meijer werd in 1959 geboren te Rotterdam en werd als meisje van 7 jaar door haar eigen moeder aan pedofielen verhuurd. Als tienermeisje van 16 jaar oud ging ze een relatie aan, die in een huwelijk resulteerde. Op 18 jarige leeftijd werd haar eerste dochtertje geboren. De relatie mondde uit in de arrestatie van de vader wegens seksueel misbruik van zijn eigen dochtertje. Na haar scheiding van deze man kwam ze in een relatie terecht, die haar in een horrorverhaal van zeer ernstige en grove lichamelijke en seksuele mishandeling deed belanden. Tijdens deze relatie werd haar tweede dochtertje geboren. Maar ook deze relatie eindigde met de arrestatie van deze man na vermeend seksueel misbruik van zijn stiefdochtertje. Hierna kwam ze in een relatie terecht met een jongere man, met wie ze ook trouwde, en die haar in een negatieve spiraal van drugsgebruik meetrok. Tijdens deze relatie leerde zij een vriend van de familie van haar man kennen. Deze oudere man wierp zich op als een begripvolle luisteraar, die open leek te staan voor al het levensleed, wat zij vanaf haar prille jeugdjaren had meegemaakt. Doch hij bleek te handelen uit eigenbelang en misbruikte het vertrouwen wat zij hem had gegeven door haar in een gewelddadige SM-relatie te trekken. Nadat de man zich ook aan haar dochtertje had vergrepen, was dat voor haar de druppel die de emmer deed overlopen. Ze kwam in een soort van roes terecht en heeft de man vermoord met hulp van een vriend van haar toenmalige echtgenoot. Na haar arrestatie werd ze veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf. Het boek beschrijft vervolgens de jaren van detentie, waarin zij na verloop van tijd het slachtoffer werd van de tunnelvisie van gevangenispersoneel en directieleden. Het werd een nachtmerrie waarbij ze op een gegeven moment werd gered door tussenkomst en inmenging van de toenmalig fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer, Jan Marijnissen, en de publicist en journalist Bert Voskuil. Het boek beschrijft tevens de relatie tussen haar en haar twee dochters waarvan ze zelf zegt, dat "ze door haar daad en veroordeling niet enkel haar vrijheid maar ook haar twee dochters verloor". Het boek beschrijft tevens enkele actuele zaken, die zich na haar detentie hebben afgespeeld. Waaronder de opvoeding van haar twee kleinkinderen, haar kunst en het verzoek van documentairemaakster Jessica Villerius om als hoofdpersoon te fungeren in een aflevering van een documentairereeks genaamd "Moordvrouwen". Deze werd op 9 mei 2011 door Net5 uitgezonden. Hierna verscheen ze enige malen in de publiciteit. Zo verscheen er op 10 september 2011 in de bijlage "Vrouw" van de Telegraaf een interview met haar en werd ze door de NTR gevraagd om in de uitzendingen op 5 oktober 2011 en 21 maart 2012 van het toenmalige televisieprogramma "5op 2" te verschijnen. Vermeldenswaard is ook, dat er al in 1999 een documentaire is gemaakt over de ervaringen van Willeke Meijer tijdens haar detentieperiode, genaamd "Met voorbedachte rade". Deze documentaire werd indertijd gemaakt door Christine v.d. Aar en Remco van Westerloo en door SBS6 en NET5 uitgezonden. Het boek "Mijn Jeugd vermoord" is een aangrijpend levensverhaal van een vrouw wiens levenspad zeker niet over rozen is gegaan. Haar motivatie om dit op papier te zetten is, dat ze daarmee hoopt mensen de ogen te openen voor het leed wat kinderen en vrouwen kan worden aangedaan. En om mensen, die hiervan getuigen zijn, te motiveren omdaadwerkelijk in te grijpen of daders aan te geven. Zodat slachtoffers niet de fout maken, die zij zelf helaas wel heeft begaan op een dieptepunt in haar leven. Het boek is rijkelijk voorzien van foto's en fragmenten uit originele documenten. Een boek wat de moeite waard is om te lezen!

2 gedachten over “Een blogje, Koffie uurtje :-)”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *